Truyền hình MyTV phát sóng seri hài "Phim học sinh cấp 3"

Truyền hình MyTV phát sóng seri hài "Phim học sinh cấp 3"

;Phim học sinh cấp 3” được yêu thích nhất trên truyền hình MyTV.   Phim học sinh cấp 3 mở đầu với
Choáng học sinh cấp 3 lắp ráp iPhone X

Choáng học sinh cấp 3 lắp ráp iPhone X

(XHTT) - Foxconn đang bị chỉ trích dữ dội vì thuê 3.000 học sinh cấp 3 lắp ráp iPhone X. Hoạt động Phone X cho Apple. Financial Times đã phỏng vấn 6 học sinh cấp 3. Tất cả đều cho biết nhà trường ép buộc
.
.