Lộ diện khuôn đúc của iPhone 8, iPhone 7s và iPhone 7s Plus

Lộ diện khuôn đúc của iPhone 8, iPhone 7s và iPhone 7s Plus

Phone 8 chắc chắn sẽ là mô hình thú vị nhất, trong khi thông tin chi tiết về iPhone 7s và iPhone 7s Plus như thế nào. Do đó, iPhone 7s Plus dường như là chiếc smartphone lớn nhất sẽ ra mắt vào . iPhone 7s được cho là có màn hình hiển thị kích thước là 4,7 inch, trong khi iPhone 7s Plus sẽ có
.
.