Chùm ảnh vũ khí vô đối của Nga được dùng để đấu với sư đoàn thiết giáp của Mỹ

Chùm ảnh vũ khí vô đối của Nga được dùng để đấu với đoàn thiết giáp của Mỹ

(XHTT) - Moscow có thể đáp trả việc Mỹ bê nguyên cả một đoàn thiết giáp đến đặt ngay sát biên
.
.