VinaPhone ra mắt Sim Nếp Nương dành cho 10 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc

VinaPhone ra mắt Sim Nếp Nương dành cho 10 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc

tháng kể từ tháng tiếp theo tháng kích hoạt. VinaPhone ra mắt Sim Nếp Nương với nhiều ưu đãi hấp . VNPT Lai Châu triển khai bán Sim Nếp Nương Nhà mạng VinaPhone cho biết Sim Nếp Nương được triển khai từ ngày 1/8/2016 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo kết thúc. Sim Nếp Nương được triển khai tại
.
.