Quân Assad tung tên lửa Scud đáp trả kẻ thù

Quân Assad tung tên lửa Scud đáp trả kẻ thù

những mục tiêu quân sự của họ sẽ bị đáp trả bằng những vụ phóng tên lửa Scud vào các căn cứ quân sự của dùng tên lửa Scud đối phó với nước láng giềng Israel   Israel đã nhiều lần tấn công vào
.
.