Nền tảng trải nghiệm khách hàng Genesys tăng trưởng mạnh thay các giải pháp Contact Center cũ

Nền tảng trải nghiệm khách hàng Genesys tăng trưởng mạnh thay các giải pháp Contact Center cũ

(XHTT) - Genesys, nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp trải nghiệm khách hàng đa kênh và chuyển đổi sang Nền tảng Trải nghiệm Khách hàng Genesys (Genesys Customer Experience Platform) trong năm thức chuyên môn và các giải pháp đã được kiểm chứng của chúng tôi về trải nghiệm khách hàng đa kênh
Trí tuệ nhân tạo giúp tăng cường trải nghiệm khách hàng của nhiều thương hiệu lớn

Trí tuệ nhân tạo giúp tăng cường trải nghiệm khách hàng của nhiều thương hiệu lớn

91% công ty “biểu tượng”, những công ty có chỉ số trải nghiệm khách hàng hài lòng cao ty có tỉ lệ trải nghiệm khách hàng hài lòng thấp và công nhận thương hiệu thấp đang triển khai các khi Kate, công cụ AI trải nghiệm khách hàng mới của chúng tôi, sẽ giúp mang lại khả năng trao đổi mượt
.
.