Đoàn thanh niên Tổng công ty VNPT-Media tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp 27/7

Đoàn thanh niên Tổng công ty VNPT-Media tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp 27/7

(XHTT) - Trong hành trình về nguồn 2017, mới đây Đoàn Thanh niên Tổng công ty Truyền thông (VNPT lịch sử, để hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, đó là ý nghĩa hành trình Về nguồn 27/7 của Đoàn -Media Hoàng Tiến Hưng, hành trình về nguồn này là cơ hội để các đoàn viên thanh niên Tổng công ty hiểu hơn về
Những nghịch lý về nguồn nhân lực Việt trong cuộc cách mạng số

Những nghịch lý về nguồn nhân lực Việt trong cuộc cách mạng số

Nguồn nhân lực đang tồn tại những nghịch lý mà phải giải quyết nó, Việt Nam mới có thể tiếp cận những cơ hội cuộc cách mạng số đem lại.   
Đoàn Thanh niên VNPT về nguồn tại ATK Định Hóa-Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên VNPT về nguồn tại ATK Định Hóa-Thái Nguyên

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Bưu điện và 68 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã tổ chức hành trình Về nguồn với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa tại Khu ATK (Định Hóa, Thái Nguyên) trong hai ngày 15-16/8.
.
.