Cổ động viên Trung Quốc vỡ phổi vì ăn mừng quá phấn khích!

Cổ động viên Trung Quốc vỡ phổi vì ăn mừng quá phấn khích!

kiểm tra cho thấy Luo bị tràn khí màng phổi hay còn được gọi dưới tên khác là vỡ phổi. Tràn khí màng
.
.