Airbus sử dụng drone để kiểm tra an toàn bay

Airbus sử dụng drone để kiểm tra an toàn bay

Airbus thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái (drone) để kiểm tra độ an toàn của một chiếc máy của một chiếc máy bay. Đây là một công việc ẩn chứa rủi ro và mất thời gian. Airbus đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái để tăng tốc độ kiểm tra độ an toàn của máy bay. Airbus đã chứng
Airbus phát triển vệ tinh để truyền Internet từ vũ trụ

Airbus phát triển vệ tinh để truyền Internet từ vũ trụ

cầu thay thế, OneWeb, công ty con của Airbus có trụ sở tại quần đảo Channel, Anh cho hay Wyler, phát biểu.  Tập đoàn Airbus sẽ xây 10 tàu vũ trụ đầu ti vệ tinh cho Airbus, như Thales Alenia Space, Space Systems/Loral, Space Systems trực thuộc tập đo
.
.