Bệnh viện Đa khoa Bưu điện: Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện: Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động

(XHTT) - Ngày hôm nay, 24/2/2017, tại Tp.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đã tổ chức lễ kỷ niệm 62 trọng đại này của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện có Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ TT&TT Nguyễn cùng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện trong nhiều năm qua và đại diện các VNPT, Bưu điện khu vực phía Nam
Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tổ chức Hội thảo về trích chuyển dữ liệu BHYT

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện tổ chức Hội thảo về trích chuyển dữ liệu BHYT

Ngày 28/7, tại Tp.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đã phối hợp với Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế tổ vị nói trên. Bệnh viện Đa khoa Bưu điện là đơn vị đại diện về mảng Y tế của Tập đoàn VNPT đã đăng cai thảo là cần thiết và Hội thảo tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện là nằm trong chuỗi Hội thảo, nhằm lấy ý
.
.