10 lý do nên vứt bỏ iPhone 7 để mua BlackBerry KeyOne

10 lý do nên vứt bỏ iPhone 7 để mua BlackBerry KeyOne

KeyOne có nhiều điểm hấp dẫn mà iPhone 7 không có như bàn phím QWERTY với phím tắt, khả năng cuộn trang độc đáo...
.
.