Đã có 34 quốc gia thương mại hóa công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng 4G LTE

Đã có 34 quốc gia thương mại hóa công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng 4G LTE

/04/2016, công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng LTE (VoLTE) đã được tổng cộng 126 nhà mạng đầu tư triển khai thoại chất lượng cao qua mạng 4G LTE Ngoài 55 mạng thương mại tại 34 quốc gia, công nghệ VoLTE còn Loan và Thái Lan khi mỗi nước có 2 mạng thương mại. Đã có 34 quốc gia thương mại hóa công nghệ
Công nghệ thoại chất lượng cao VoLTE đã được thương mại hóa tại 29 quốc gia

Công nghệ thoại chất lượng cao VoLTE đã được thương mại hóa tại 29 quốc gia

25/01/2016, công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng LTE (VoLTE) đã được tổng cộng 118 nhà mạng đầu tư quốc gia. Công nghệ thoại chất lượng cao VoLTE đã được thương mại hóa tại 29 quốc gia Một số
Công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng di động đã có 150 mạng thương mại

Công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng di động đã có 150 mạng thương mại

ngày 15/11/2015, công nghệ thoại chất lượng cao trên mạng di động mang tên Mobile HD Voice đã có 150 , 128 mạng trên 3G HSPA và 40 mạng trên 4G LTE (VoLTE). Công nghệ thoại chất lượng cao qua mạng
.
.