Hưng Yên khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh

Hưng Yên khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh

, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên. Các đại biểu nhấn nút khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh là một trong những sản phẩm hợp tác đầu
Các bản án, quyết định sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

Các bản án, quyết định sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tòa án. Ảnh minh họa không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, gồm:  - Bản án, quyết định về vụ việc được
Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia tiếp tục mở hệ thống từ 15/10

Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia tiếp tục mở hệ thống từ 15/10

nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400: “Cả nước chung tay vì người nghèo /11/2016, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá
.
.