Cisco Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Cisco Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ngày 22/5/2015, Cisco công bố bổ nhiệm bà Lương Thị Lệ Thủy là Tổng Giám đốc mới của Ciso Việt Nam. Gia nhập Cisco từ năm 2006, với cương vị mới, bà Thủy sẽ chịu trách nhiệm đề xuất và thực thi các chiến lược kinh doanh cho mảng Doanh nghiệp & Chính phủ tại Việt Nam.
.
.