VNPT- những mục tiêu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

VNPT- những mục tiêu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, đồng thời là trung tâm giao dịch số của châu Á vào năm
Đón đầu CMCN 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển dịch vụ số

Đón đầu CMCN 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển dịch vụ số

số (DSP) nhằm chuyển đổi sang kinh doanh các dịch vụ số, các dịch vụ giá trị gia tăng, công nghệ Công ty VNPT-IT là một việc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ số của Tập lớn và cùng với đà phát triển của cuộc Cách mạng 4.0 nhiều dịch vụ số sẽ không ngừng lớn mạnh như
Cơ cấu lại để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

Cơ cấu lại để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch và các dịch vụ số khác; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê (NEO); Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS); Công ty ATH Malaysia và Công ty ACASIA Malaysia
Tập đoàn VNPT sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số

Tập đoàn VNPT sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số

; Năm 2018: Chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số   Mặc dù vẫn còn một số tồn tại của về CNTT, truyền thông và dịch vụ số tiềm năng: Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn (BigData), Smart -Cities, M2M/IoT, Trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ số.    Về công tác kinh doanh, triển khai các giải
VNPT Hưng Yên: Mục tiêu đạt chất lượng dịch vụ số 1

VNPT Hưng Yên: Mục tiêu đạt chất lượng dịch vụ số 1

năm 2016 là năm VNPT Hưng Yên đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1 trong lòng khách thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, năm 2016 đạt chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1
.
.