Didi Chuxing là công ty nào mà tại sao Apple chịu đầu tư 1 tỷ USD?

Didi Chuxing là công ty nào mà tại sao Apple chịu đầu tư 1 tỷ USD?

có tên Didi Chuxing.  Đại gia Apple dường như đang tìm thêm một hướng phát triển mới cho công ty Pad, Macbook mới nhất. Việc Apple đầu tư 1 tỷ USD vào Didi Chuxing cho thấy tham vọng mở rộng lĩnh vực hoạt động ra ngoài những chiếc điện thoại thông minh và máy tính Mac. Câu hỏi là vậy Didi Chuxing chính xác
.
.