Eugene Kaspersky gia nhập Hội đồng Tư vấn Quốc tế

Eugene Kaspersky gia nhập Hội đồng Tư vấn Quốc tế

Eugene Kaspersky, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab vừa được bổ nhiệm là thành viên Hội .    Eugene Kaspersky, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab Chương trình nghiên cứu bổ nhiệm, Eugene Kaspersky cho biết: “Đây là vinh dự lớn đối với tôi khi được trở thành thành
.
.