HTC EXODUS 1: smartphone lưu trữ tiền điện tử

HTC EXODUS 1: smartphone lưu trữ tiền điện tử

HTC EXODUS 1 là điện thoại blockchain của hãng HTC, được thiết kế cho phép người dùng lưu trữ . HTC EXODUS 1 đi kèm với một thẻ giá của sàn giao dịch Bitcoin BTC 0.15 (ước tính khoảng 971 USD   - 22 triệu đồng) hoặc ETH 4.78. Người mua HTC EXODUS 1 phải trả bằng tiền điện tử, chứ không phải là
.
.