Legion of Champions III 2019 - Giải đấu eSports do Lenovo và Intel đồng tổ chức, kết thúc ấn tượng

Legion of Champions III 2019 - Giải đấu eSports do Lenovo và Intel đồng tổ chức, kết thúc ấn tượng

chiếc cúp vô địch ngay trong lần đầu tiên tham gia LoC của họ. Giải đấu eSports thường niên đồng tổ chức quá sự kỳ vọng của chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ nâng giải đấu eSports này lên tầm cao mới trong
.
.