Game Flappy Bird được Guinness 2016 ghi danh

Game Flappy Bird được Guinness 2016 ghi danh

Nguyễn Hà Động - Tác giả của game Flappy Bird vừa cho biết, sách kỷ lục thế giới Guinness 2016 đã tựu trong cuộc sống" của anh. Sách kỷ lục thế giới Guinness 2016 vừa ghi nhận trò chơi “chú chim nhỏ” Flappy Bird. Theo đó, tại trang 183 sách Kỷ lục Guinness 2016 vừa được phát
.
.