Huawei P20 Plus trang bị nguồn pin "khủng"

Huawei P20 Plus trang bị nguồn pin "khủng"

Plus (hoặc có thể là Pro). Một tập tin firmware của Huawei P20 Plus rò rỉ cho thấy, phiên bản Plus sở đó, nhiều thông tin rò rỉ cho rằng, Huawei P20 Plus có màn hình “tai thỏ” và cùng tỷ lệ
.
.