Kaspersky Small Office Security dẫn đầu trong nghiên cứu mới của AV-TEST trên Windows 10

Kaspersky Small Office Security dẫn đầu trong nghiên cứu mới của AV-TEST trên Windows 10

quả nhất dành cho Windows 10. Kết quả kiểm tra cho thấy Kaspersky Small Office Security đứng ở vị trí Kaspersky Small Office Security đạt số điểm tuyệt đối sau bài kiểm tra và được tuyên dương là người dẫn đầu thấy Kaspersky Small Office Security là giải pháp tốt nhất trên thị trường, hoạt động hoàn hảo trên
.
.