Kaspersky Threat Lookup nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cho doanh nghiệp

Kaspersky Threat Lookup nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cho doanh nghiệp

Kaspersky Lab vừa cho ra mắt Kaspersky Threat Lookup – dịch vụ an ninh tình báo giúp nâng cao khả năng ứng phó với sự cố và dự đoán an ninh mạng cho doanh nghiệp. Kaspersky Threat Lookup cho phép ; Kaspersky Threat Lookup là giải pháp dành cho đội ngũ bảo mật CNTT tại doanh nghiệp giúp tăng cường khả năng
.
.