Hệ thống đồ chơi phát triển trí tuệ MagicBook

Hệ thống đồ chơi phát triển trí tuệ MagicBook

MagicBook là hệ thống sản phẩm đồ chơi giáo dục dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên với một phương tính bảng theo dõi quá trình chơi của bé để hướng dẫn và tương tác, giúp tăng sự hấp dẫn của trò chơi. MagicBook với trò chơi. Ví như trò Xếp hình cần tải ứng dụng MagicBook: Xếp hình sáng tạo trên 2 kho ứng dụng là
.
.