Xem Philippines huy động đặc công, vũ khí tấn công đi đánh chiếm Marawi

Xem Philippines huy động đặc công, vũ khí tấn công đi đánh chiếm Marawi

tấn công đánh chiếm lại thành phố Marawi trên đảo Mindanao từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự trên cao đang bị chúng chiếm đóng ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong hai ngày qua. Phi đội trực lực nhằm hất cẳng chúng ra khỏi một cây cầu có tầm quan trọng sống còn cho việc chiếm lại Marawi
.
.