Microsoft Edge trên Windows 10 Mobile "mượt" hơn Chrome và Firefox?

Microsoft Edge trên Windows 10 Mobile "mượt" hơn Chrome và Firefox?

Microsoft đã thay đổi tên của Internet Explorer trên Windows 10 thành Edge. Điều này được triển khai cả trên phiên bản di động của Windows 10. 
Project Spartan bất ngờ đổi tên thành Microsoft Edge?

Project Spartan bất ngờ đổi tên thành Microsoft Edge?

Trình duyệt Project Spartan bất ngờ sẽ được đổi tên thành Microsoft Edge ngay trước khi hệ điều hành được phát hành.
.
.