Maritime Bank và MISA hợp tác kết nối hệ thống

Maritime Bank và MISA hợp tác kết nối hệ thống

(XHTT) - Ngày 15/8/2018 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) và Công ty Cổ phần MISA (MISA) đã chính thức triển khai Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm kế toán MISA. Maritime Bank là ngân hàng đầu tiên kết nối hệ thống thành công với MISA.   Cuộc Cách mạng công nghiệp 4
.
.