VNPT mong muốn được hợp tác để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại

VNPT mong muốn được hợp tác để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại

Nam có một nền Nông nghiệp hiện đại bởi các điều kiện quan trọng như hạ tầng VT-CNTT, các giải pháp dân trong thời gian tới.   Mong muốn được hợp tác để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại   nông nghiệp hiện đại sẽ phải áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Là một doanh nghiệp VT-CNTT lớn
.
.