SPC chính thức là nhà phân phối sản phẩm mang thương hiệu SanDisk

SPC chính thức là nhà phân phối sản phẩm mang thương hiệu SanDisk

Công ty SPC JSC (Công ty Cổ Phần Máy tính Vĩnh Xuân) là nhà phân phối các sản phẩm mang thương hiệu San thức bổ nhiệm Công ty SPC JSC trở thành nhà phân phối sản phẩm chính thức tại Việt Nam.   trên toàn quốc kể, cũng như các kênh bán hàng Online. Với việc bổ nhiệm thêm Công ty SPC JSC là nhà
.
.