MSB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng của Savista

MSB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng của Savista

) với Công ty Cổ phần Sài Gòn Triển Vọng (SAVISTA) đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh với sự có mặt của SAVISTA cùng các lãnh đạo cấp cao hai bên.   Theo đó, MSB trở thành ngân hàng đầu tiên hợp tác với cung cấp phương thức thanh toán bằng mã QR cho toàn bộ khách hàng của SAVISTA áp dụng với tất cả các
.
.