Nhà mạng đảm bảo liên lạc thông suốt dịp Tết Dương lịch 2018

Nhà mạng đảm bảo liên lạc thông suốt dịp Tết Dương lịch 2018

nghệ đặc sắc nhân dịp chào đón tết Dương lịch 2018 đã diễn ra trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội
.
.