Chủ tịch VNPT là thành viên Hội đồng trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Chủ tịch VNPT là thành viên Hội đồng trường ĐH Bách khoa Nội

Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được thành lập với 19 thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng.
.
.