Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống truyền dẫn 5G cho Thế vận hội Olympic mùa đông 2018

Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống truyền dẫn 5G cho Thế vận hội Olympic mùa đông 2018

băng tần E để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic mùa đông sẽ diễn ra ở Hàn Quốc vào năm 2018. Về địa Olympic mùa đông 2018. Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 sẽ được tổ chức tại một địa điểm có địa , Hàn Quốc. Đây là địa điểm đã được lựa chọn để tổ chức một số sự kiện quan trọng tại Thế vận hội
.
.