Thế hệ Z trông chờ gì từ công sở tương lai?

Thế hệ Z trông chờ gì từ công sở tương lai?

lao động trẻ, họ lại phải đối mặt với thực tế mới: sự trỗi dậy của Thế hệ Z, hiện nay chiếm tới 27 , thế hệ Z là những người am hiểu công nghệ thực sự. Họ không sử dụng tiền mặt, không dùng giấy in, và là trong công việc. Với thế hệ Z, di động chính là yếu tố mang lại hiệu quả công
.
.