VNPT tài trợ phần mềm VNPT - iOffice cho 39 cơ sở giáo dục

VNPT tài trợ phần mềm VNPT - iOffice cho 39 cơ sở giáo dục

(XHTT) - Tập đoàn VNPT tài trợ Phần mềm quản lý và điều hành Văn phòng điện tử VNPT-iOffice cho 39 trợ phần mềm quản lý và điều hành Văn phòng điện tử VNPT-iOffice, dự buổi ký kết có ông Trần Bá Lộc phòng điện tử VNPT-iOffice cho 39 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 07 Trung tâm Giáo dục Nghề
VNPT iOffice góp phần xóa bỏ các thủ tục hành chính cồng kềnh ở Tuyên Quang

VNPT iOffice góp phần xóa bỏ các thủ tục hành chính cồng kềnh ở Tuyên Quang

tỉnh thành triển khai phần mềm Quản lý văn bản điện tử (VNPT-iOffice). Thực hiện Nghị quyết 36a Tuyên Quang xây dựng, kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice thử nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử đến các đơn vị như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice
Phần mềm VNPT – iOffice được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh thành

Phần mềm VNPTiOffice được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh thành

, tổ chức trên địa bàn triển khai phần mềm Quản lý văn bản điện tử (VNPT-iOffice). Phần mềm VNPTiOffice trao đổi thông tin, liên thông đa chiều, đa cấp khi phần mềm được triển khai. VNPT-iOffice ưu việt và an  toàn Theo các chuyên gia kỹ thuật, VNPT-iOffice là phần mềm được xây dựng trên nền tảng điện toán
.
.