TTKD VNPT Hà Nam ký hợp tác với Tỉnh đoàn Hà Nam

TTKD VNPT Nam ký hợp tác với Tỉnh đoàn Hà Nam

Ngày 08/10/2018, TTKD VNPT - Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị. Đại diện TTKD VNPT Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam Ký kết thỏa thuận hợp tác TTKD VNPT Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam nhấn
.
.