VNPT Pharmacy giải pháp công nghệ dành cho các nhà thuốc hiện đại

VNPT Pharmacy giải pháp công nghệ dành cho các nhà thuốc hiện đại

một sản phẩm dành riêng cho các nhà thuốc với tên gọi VNPT Pharmacy. Ứng dụng này ra đời nhằm đáp ứng . VNPT Pharmacy cung cấp giải pháp tổng thể cho hoạt động quản lý một hoặc chuỗi các nhà thuốc theo quy đám mây (SaaS - Phần mềm như một dịch vụ), VNPT Pharmacy mang lại cho các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc
Phần mềm VNPT Pharmacy được giới thiệu tại Nam Định

Phần mềm VNPT Pharmacy được giới thiệu tại Nam Định

; VNPT Pharmacy cho các cửa hàng thuốc tại địa bàn huyện Mỹ Lộc, Nam Trực và Tp. Nam Định. Sau buổi giới doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.      VNPT Pharmacy là một giải phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy còn hỗ trợ quản lý chi tiết: giá bán, giá nhập, vị trí lưu kho
.
.