Những tính năng ưu việt của hệ sinh thái VNPT SmartCloud

Những tính năng ưu việt của hệ sinh thái VNPT SmartCloud

dịch vụ cung cấp trên VNPT SmartCloud: Dịch vụ máy chủ ảo, Dịch vụ Block Storage (Ổ lưu trữ gắn ngoài .  Xây dựng hệ sinh thái VNPT SmartCloud chuẩn Về hạ tầng cung cấp dịch vụ, SmartCloud được cung cấp trên
.
.