VNPT Technolgoy tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế

VNPT Technolgoy tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế

Với việc phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm công nghệ công nghiệp để phục vụ thị trường trong nước, năm 2019, VNPT Technology hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường nước ngoài, là một trong những mũi nhọn chủ lực của Tập đoàn VNPT trong định hướng mở rộng thị trường.
.
.