VNPT VAS tuyển Tổng đài viên cho KidEnglish

VNPT VAS tuyển Tổng đài viên cho KidEnglish

đáp, vui lòng liên hệ: Ms Thu Hương – Phòng Tổng hợp VNPT VAS : 0946950499 Yêu cầu ứng viên cung Nhằm hỗ trợ và giải quyết khiếu nại cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Công ty VNPT VAS đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng (Call Center) cho KidEnglish, dịch vụ dạy
.
.