Nga sắp cấm sử dụng VPN và proxy

Nga sắp cấm sử dụng VPN và proxy

- tức VPN. Theo ABCNews, việc Duma quốc gia Nga ban hành dự luật nói trên là động thái cho thấy mối quan người dùng Nga có thói quen sử dụng các công cụ/dịch vụ VPN để có thể truy cập các nội dung " VPN và proxy tại quốc gia này, và cuối cùng người dùng cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc phải thực
.
.