Kiên Giang: Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại vệ tinh VinaPhone-S

Kiên Giang: Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại vệ tinh VinaPhone-S

và 100% lãnh thổ Việt Nam từ vùng núi đến biển đảo, VinaPhone-S rất thích hợp với các ngư dân vùng trong tỉnh đã lựa chọn sử dụng dịch vụ điện thoại vệ tinh VinaPhone-S khi thực hiện các chuyến đánh bắt tinh XT-Pro và 10 điện thoại XT-Lite. Đưa dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S đến tận tay
VNPT ra mắt dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VNPT ra mắt dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(XHTT) - Ngày 24/11/2016, dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S chính thức được ra mắt khách hàng Bà và tìm hiểu về dịch vụ, cũng như các chính sách giá cước, chính sách hỗ trợ thiết bị. VinaPhone-S ban hành giá cước, nhà mạng VinaPhone cũng đã giới thiệu 2 cách đăng ký dịch vụ VinaPhone-S, ứng với 2
VNPT giới thiệu dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S tại Thanh Hóa

VNPT giới thiệu dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S tại Thanh Hóa

(XHTT) - Nhằm đẩy mạnh truyền thông dịch vụ Di động vệ tinh VinaPhone-S cũng như các dịch tổ chức Lễ giới thiệu dịch vụ Di động vệ tinh VinaPhone-S và Sim Biển Xanh tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Toàn cảnh Lễ giới thiệu dịch vụ Di động vệ tinh VinaPhone-S
VNPT ban hành giá cước dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S

VNPT ban hành giá cước dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S

VinaPhone-S là một trong những dịch vụ có vùng phủ sóng rộng khắp, có khả năng vươn tới những vùng Công ty VNPT-VinaPhone vừa ban hành giá cước dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S. VNPT ban hành giá cước dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S Theo đó, giá cước thuê bao là 140.000 đồng
.
.