Microsoft ra mắt ứng dụng "gây tranh cãi" Windows Defender Hub cho Windows 10

Microsoft ra mắt ứng dụng "gây tranh cãi" Windows Defender Hub cho Windows 10

những lợi ích của giải pháp bảo mật Windows Defender và qua đây sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về các xu hướng bảo mật mới nhất được cung cấp bởi chính nhà sản xuất. Với tên gọi Windows Defender Hub, ứng dụng ứng dụng phổ biến không có nhiều ý nghĩa vì ứng dụng Windows Defender đã được sử dụng cho các máy tính
Dùng Windows Defender trên Windows 10 để bảo vệ hệ thống

Dùng Windows Defender trên Windows 10 để bảo vệ hệ thống

à giống nhau. Nó chỉ được đổi tên thành "Windows Defender" trong Windows 8 v ác ứng dụng chống phần mềm độc hại khác, Windows Defender sẽ tự động chạy trong nền, quét c át hiện các phần mềm độc hại, Windows Defender sẽ chỉ bật lên thông báo &ldquo
.
.