Việt Nam tiếp tục mua bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh với giá trên trời?

Việt Nam tiếp tục mua bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh với giá trên trời?

Theo thông tin chưa chính thức, MP&Silva - đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng giải ngoại hạng đối tác tại Việt Nam với giá cao gấp rưỡi giá ban đàm phán đề xuất.   Cụ thể, bản quyền phát sóng bóng này. Chính vì vậy, mua bản quyền phát sóng giải này là một trong những công cụ cạnh tranh hút thuê
.
.