Cách cài đặt lại Windows 10 loại bỏ bloatware

Cách cài đặt lại Windows 10 loại bỏ bloatware

đính kèm bất cứ ứng dụng nào của nhà sản xuất tích hợp thêm vào máy tính. Bloatware là những ứng dụng dùng. Rất khó để loại bỏ Bloatware, kể cả bạn thiết lập lại “chế độ nhà sản xuất”. Tuy nhiên nếu bạn cài đặt mới Windows 10 theo cách dưới đây thì có thể hoàn toàn loại bỏ được các Bloatware
.
.