"Chat bots" trên Facebook được tiếp sức để thông minh hơn

"Chat bots" trên Facebook được tiếp sức để thông minh hơn

(XHTT) - Hồi tháng 4/2016, Facebook đã tiếp bước của nhiều đối thủ cạnh tranh tuyên bố mở cửa giao diện lập trình ứng dụng API của Messenger để các bên thứ 3 có thể tích hợp các chương trình trò chuyện "bots" trên nền tảng Messenger của nó.
.
.