Siêu chiến đấu cơ F-22 tê liệt chỉ vì... một đàn ong

Siêu chiến đấu F-22 tê liệt chỉ vì... một đàn ong

di dời đi, đàn ong hàng chục ngàn con nói trên đã khiến chiến đấu F-22 của Mỹ không thể cất cánh
.
.