Giám đốc VNPT Thừa Thiên - Huế được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu 2016

Giám đốc VNPT Thừa Thiên - Huế được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu 2016

vừa được tôn vinh là “Doanh nhân tiêu biểu” của tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2016.   nhân tiêu biểu năm 2016” của tỉnh Thừa Thiên – Huế.   Cũng dịp này, Ông Nguyễn Xuân lãnh đạo giỏi, có tâm, có tầm. Với những nỗ lực của bản thân, ông đã được UBND tỉnh vinh danh là “Doanh
.
.