Mỹ đầu tư "khủng" phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

Mỹ đầu tư "khủng" phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

chế các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và các mục tiêu cần thiết cho công tác thử 123 tỷ USD để phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Việt Nguyễn (tổng hợp) phòng thủ tên lửa này hiện không khả thi. Báo cáo của GAO cho biết: “Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ
.
.