TTHTBHMN- VNPT Vinaphone tổ chức Hội nghị Người lao động

TTHTBHMN- VNPT Vinaphone tổ chức Hội nghị Người lao động

2017.    Hội nghị Người lao động Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng miền Nam- VNPT Vinaphone , quy định nội bộ cũng như các kiến nghị người lao động và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động của Tổng Công ty.    Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động Cũng tại Hội nghị
VNPT Hà Nội: Hội nghị Người lao động đầu tiên sau tái cấu trúc

VNPT Hà Nội: Hội nghị Người lao động đầu tiên sau tái cấu trúc

Sáng 26/4, tại trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng, VNPT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Người lao động với sự tham gia của 123 đại biểu là đại diện cho gần 3.000 CBCNV toàn đơn vị. Đây là Hội nghị Người lao động . Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động nhiệm kỳ trước, hội nghị đặc biệt chú
.
.